News

最新のアップデート 01/10/2022
Membership_1-30 Sep 2022

Membership_1-30 Sep 2022

  •  2022年7月29日

 

สะสมยอดซื้อ รับสิทธิพิเศษเหนือใคร !

  • Gold: สะสมยอดซื้อครบ 15,000 บาท ได้รับส่วนลดเพิ่ม 8% ทุกคำสั่งซื้อ*
  • Silver: สะสมยอดซื้อครบ 10,000 บาท ได้รับส่วนลดเพิ่ม 5% ทุกคำสั่งซื้อ*
  • Bronze: สะสมยอดซื้อครบ 5,000 บาท ได้รับส่วนลดเพิ่ม 2% ทุกคำสั่งซื้อ*

*เงื่อนไข :

(1) ยอดซื้อจะคำนวณจากยอดสั่งซื้อรวมหลังหักส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆแล้ว

(2) ระยะเวลาในการสะสมยอดซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 – 31 ธ.ค. 2565

(3) เฉพาะยอดซื้อในร้าน OsotspaDelivery.com เท่านั้น

(4) ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษภายใน 30 วันหลังจากมียอดสะสมครบตามที่กำหนด

(5) สิทธิพิเศษที่ท่านได้รับจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2566 เท่านั้น

(6) ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า