ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด 13/08/2565
OSP Point_1-31 Aug 2022

OSP Point_1-31 Aug 2022

  •  29 กรกฎาคม 2565

 

สะสมคะแนนแลกแทนเงินสด!

ทุกๆการสั่งซื้อ 100 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน

โดย 1 คะแนน สามารถใช้แทนส่วนลดเงินสด 1 บาท

*สามารถนำคะแนนไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งถัดไป

 

เงื่อนไข :

(1) คะแนนที่ได้รับ คำนวนจากยอดสั่งซื้อรวมหลังหักส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆแล้ว

(2) สงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนและการใช้คะแนนแทนส่วนลดเงินสด สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.osotspadelivery.com เท่านั้น

(3) คะแนนสะสมสามารถใช้แทนส่วนลดเงินสดในการสั่งซื้อครั้งถัดไปหลังจากได้รับคะแนน

(4) ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า